Review: 4
Trân châu Well Wealth
Trademark: Wellweath
Price:

35.000 đ

Thành phần: Bột sắn (68%), nước, màu caramel, chất bảo quản, chất làm dày (466)
Khối lượng tịnh: 1kg
NXS: in trên bao bì
HSD: 12 tháng

Quantity:
Color:
Design:
024-3975 9888