3Q DIAMOND

Trân châu 3Q Diamond giòn dai dùng liền túi 300g

Trân châu 3Q Diamond giòn dai dùng liền túi 300g

<p><strong>♦ Thành phần chính: </strong>Nước, Siro Fructose, Đường Sucrose, Đường Glucose; Bột Konjac; Gôm Tellan, Pectin, Acid Citric ...</p> <p><strong>♦ Đặc điểm: </strong>hạt trân châu mềm, màu nâu đen, tỷ lệ hạt nhiều, nước đường trong, các hạt trân châu đều nhau và không bị vón cục<strong> </strong></p> <p><strong>♦ Quy cách đóng gói: </strong>300g/túi </p> <p><strong>♦ Hạn sử dụng: </strong>12 tháng kể từ NSX</p> <p><strong>♦ HDBQ: </strong>Để nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp </p> <p><strong>♦ HDSD: </strong>Có thể dùng được ngay, ứng dụng nhiều trong pha chế đồ uống, các món tráng miệng</p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: </strong>Đài Loan </p>
0
33000
Trân châu 3Q Diamond giòn dai dùng liền túi 300g
SKU: 168OOMUG
<p><strong>♦ Thành phần chính: </strong>Nước, Siro Fructose, Đường Sucrose, Đường Glucose; Bột Konjac; Gôm Tellan, Pectin, Acid Citric ...</p> <p><strong>♦ Đặc điểm: </strong>hạt trân châu mềm, màu nâu đen, tỷ lệ hạt nhiều, nước đường trong, các hạt trân châu đều nhau và không bị vón cục<strong> </strong></p> <p><strong>♦ Quy cách đóng gói: </strong>300g/túi </p> <p><strong>♦ Hạn sử dụng: </strong>12 tháng kể từ NSX</p> <p><strong>♦ HDBQ: </strong>Để nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp </p> <p><strong>♦ HDSD: </strong>Có thể dùng được ngay, ứng dụng nhiều trong pha chế đồ uống, các món tráng miệng</p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: </strong>Đài Loan </p>

Price:

0

Trân châu 3Q Diamond giòn dai dùng liền túi 300g

33.000 đ
33000
<p><strong>♦ Thành phần chính: </strong>Nước, Siro Fructose, Đường Sucrose, Đường Glucose; Bột Konjac; Gôm Tellan, Pectin, Acid Citric ...</p> <p><strong>♦ Đặc điểm: </strong>hạt trân châu mềm, màu nâu đen, tỷ lệ hạt nhiều, nước đường trong, các hạt trân châu đều nhau và không bị vón cục<strong> </strong></p> <p><strong>♦ Quy cách đóng gói: </strong>300g/túi </p> <p><strong>♦ Hạn sử dụng: </strong>12 tháng kể từ NSX</p> <p><strong>♦ HDBQ: </strong>Để nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp </p> <p><strong>♦ HDSD: </strong>Có thể dùng được ngay, ứng dụng nhiều trong pha chế đồ uống, các món tráng miệng</p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Xuất xứ: </strong>Đài Loan </p>
Original Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)

Original Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)

<p><strong>♦ Ingredients: </strong>Water, Fructose Syrup, Sucrose Sugar, Glucose Sugar; Konjac Powder; Tellan Gum, Pectin, Acid Citric ...</p> <p> </p> <p><strong>♦ Description: </strong>The jelly balls are crispy and clearly white. The rate of jelly balls is various. The water is clear. Jelly balls are the same size and even not clumped.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Net Weight: </strong>2 kg</p> <p> </p> <p><strong>♦ Valid Until: </strong>12 months.</p> <p> </p> <p><strong>♦ </strong><strong>Storage: </strong>Storage in a cool dry place out of direct sunlight.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Directions: </strong>Use directly, apply for many dispensing beverages, use as desserts like ice-cream, cakes...</p> <p> </p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Manufacturer: Great Eastern Food Company, Taiwan</strong></p>
0
145000
Original Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)
SKU: 29IHFJY
<p><strong>♦ Ingredients: </strong>Water, Fructose Syrup, Sucrose Sugar, Glucose Sugar; Konjac Powder; Tellan Gum, Pectin, Acid Citric ...</p> <p> </p> <p><strong>♦ Description: </strong>The jelly balls are crispy and clearly white. The rate of jelly balls is various. The water is clear. Jelly balls are the same size and even not clumped.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Net Weight: </strong>2 kg</p> <p> </p> <p><strong>♦ Valid Until: </strong>12 months.</p> <p> </p> <p><strong>♦ </strong><strong>Storage: </strong>Storage in a cool dry place out of direct sunlight.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Directions: </strong>Use directly, apply for many dispensing beverages, use as desserts like ice-cream, cakes...</p> <p> </p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Manufacturer: Great Eastern Food Company, Taiwan</strong></p>

Price:

0

Original Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)

145.000 đ
145000
<p><strong>♦ Ingredients: </strong>Water, Fructose Syrup, Sucrose Sugar, Glucose Sugar; Konjac Powder; Tellan Gum, Pectin, Acid Citric ...</p> <p> </p> <p><strong>♦ Description: </strong>The jelly balls are crispy and clearly white. The rate of jelly balls is various. The water is clear. Jelly balls are the same size and even not clumped.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Net Weight: </strong>2 kg</p> <p> </p> <p><strong>♦ Valid Until: </strong>12 months.</p> <p> </p> <p><strong>♦ </strong><strong>Storage: </strong>Storage in a cool dry place out of direct sunlight.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Directions: </strong>Use directly, apply for many dispensing beverages, use as desserts like ice-cream, cakes...</p> <p> </p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Manufacturer: Great Eastern Food Company, Taiwan</strong></p>
Mango Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)

Mango Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)

<p><strong>♦ Ingredients: </strong>Water, Fructose Syrup, Sucrose Sugar, Dextrose monohydrate, Konjac Powder, Tellan Gum, Acid Citric ...</p> <p> </p> <p><strong>♦ Description: </strong>The jelly balls are crispy and clearly white. The rate of jelly balls is various. The water is clear. Jelly balls are the same size and even not clumped.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Net Weight: </strong>2 kg</p> <p> </p> <p><strong>♦ Valid Until: </strong>12 months.</p> <p> </p> <p><strong>♦ </strong><strong>Storage: </strong>Storage in a cool dry place out of direct sunlight.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Directions: </strong>Use directly, apply for many dispensing beverages, use as desserts like ice-cream, cakes...</p> <p> </p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Manufacturer: Great Eastern Food Company, Taiwan</strong></p>
0
150000
Mango Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)
SKU: 31XXLSJ
<p><strong>♦ Ingredients: </strong>Water, Fructose Syrup, Sucrose Sugar, Dextrose monohydrate, Konjac Powder, Tellan Gum, Acid Citric ...</p> <p> </p> <p><strong>♦ Description: </strong>The jelly balls are crispy and clearly white. The rate of jelly balls is various. The water is clear. Jelly balls are the same size and even not clumped.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Net Weight: </strong>2 kg</p> <p> </p> <p><strong>♦ Valid Until: </strong>12 months.</p> <p> </p> <p><strong>♦ </strong><strong>Storage: </strong>Storage in a cool dry place out of direct sunlight.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Directions: </strong>Use directly, apply for many dispensing beverages, use as desserts like ice-cream, cakes...</p> <p> </p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Manufacturer: Great Eastern Food Company, Taiwan</strong></p>

Price:

0

Mango Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)

150.000 đ
150000
<p><strong>♦ Ingredients: </strong>Water, Fructose Syrup, Sucrose Sugar, Dextrose monohydrate, Konjac Powder, Tellan Gum, Acid Citric ...</p> <p> </p> <p><strong>♦ Description: </strong>The jelly balls are crispy and clearly white. The rate of jelly balls is various. The water is clear. Jelly balls are the same size and even not clumped.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Net Weight: </strong>2 kg</p> <p> </p> <p><strong>♦ Valid Until: </strong>12 months.</p> <p> </p> <p><strong>♦ </strong><strong>Storage: </strong>Storage in a cool dry place out of direct sunlight.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Directions: </strong>Use directly, apply for many dispensing beverages, use as desserts like ice-cream, cakes...</p> <p> </p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Manufacturer: Great Eastern Food Company, Taiwan</strong></p>
Caramel Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)

Caramel Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)

<p><strong>♦ Ingredients: </strong>Water, Fructose Syrup, Sucrose Sugar, Dextrose monohydrate, Konjac Powder, Tellan Gum, Acid Citric ...</p> <p> </p> <p><strong>♦ Description: </strong>The jelly balls are crispy and clearly white. The rate of jelly balls is various. The water is clear. Jelly balls are the same size and even not clumped.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Net Weight: </strong>2 kg</p> <p> </p> <p><strong>♦ Valid Until: </strong>12 months.</p> <p> </p> <p><strong>♦ </strong><strong>Storage: </strong>Storage in a cool dry place out of direct sunlight.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Directions: </strong>Use directly, apply for many dispensing beverages, use as desserts like ice-cream, cakes...</p> <p> </p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Manufacturer: Great Eastern Food Company, Taiwan.</strong></p>
0
150000
Caramel Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)
SKU: 33RCIYM
<p><strong>♦ Ingredients: </strong>Water, Fructose Syrup, Sucrose Sugar, Dextrose monohydrate, Konjac Powder, Tellan Gum, Acid Citric ...</p> <p> </p> <p><strong>♦ Description: </strong>The jelly balls are crispy and clearly white. The rate of jelly balls is various. The water is clear. Jelly balls are the same size and even not clumped.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Net Weight: </strong>2 kg</p> <p> </p> <p><strong>♦ Valid Until: </strong>12 months.</p> <p> </p> <p><strong>♦ </strong><strong>Storage: </strong>Storage in a cool dry place out of direct sunlight.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Directions: </strong>Use directly, apply for many dispensing beverages, use as desserts like ice-cream, cakes...</p> <p> </p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Manufacturer: Great Eastern Food Company, Taiwan.</strong></p>

Price:

0

Caramel Diamond 3Q ( 2kg/ Pack)

150.000 đ
150000
<p><strong>♦ Ingredients: </strong>Water, Fructose Syrup, Sucrose Sugar, Dextrose monohydrate, Konjac Powder, Tellan Gum, Acid Citric ...</p> <p> </p> <p><strong>♦ Description: </strong>The jelly balls are crispy and clearly white. The rate of jelly balls is various. The water is clear. Jelly balls are the same size and even not clumped.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Net Weight: </strong>2 kg</p> <p> </p> <p><strong>♦ Valid Until: </strong>12 months.</p> <p> </p> <p><strong>♦ </strong><strong>Storage: </strong>Storage in a cool dry place out of direct sunlight.</p> <p> </p> <p><strong>♦ Directions: </strong>Use directly, apply for many dispensing beverages, use as desserts like ice-cream, cakes...</p> <p> </p> <p><strong>-------------------</strong></p> <p><strong>Manufacturer: Great Eastern Food Company, Taiwan.</strong></p>
024-3975 9888