English
Việt Nam
Công ty
Sản phẩm
Nhãn hiệu
Đồ uống
Tin tức
Liên hệ

Công ty

CÔNG TY TNHH WELL WEALTH VIỆT NAM được thành lập vào tháng 3 năm 2015 tại Hà Nội - Việt Nam, là công ty chuyên cung cấp nguyên liệu và là nhà phát triển các sản phẩm phục vụ ngành ăn uống chuyên nghiệp.

Sản phẩm

Trà

Siro1.2

Siro2.5

Đường nước Đài Loan

3Q

Các loại bột

Top